ANDELSBIODLING

Andelsbiodling är ett sätt att få din egna unika honung och kunskap om binas fantastiska värld utan att behöva sköta bikuporna själv. 
En möjlighet att följa ett bisamhälle under hela säsongen och sedan ta del av honungen från denna bikupa.

Varje andelskupa bidrar till en utökad biodling och varje samhälle bidrar till ett nytt litet samhälle årligen som får växa sig starkt till kommande säsong. 

Kort och gott så bidrar du som andelbiodlare till att vi får fler bin i vår omgivning, vilka gynnar den biologiska mångfalden, som i sin tur ger en ökad pollinering i våra vackra landskap.

HUR FUNGERAR DET?

Som andelsägare köper du en eller flera andelar i en bikupa
under säsongen och får i utbyte samma andel av bikupans totala avkastning honung under säsongen. 

Varje kupa består av 10 andelar och köper man då en andel och den totala honungsskörden blir 40 kg så erhåller andelsägaren 4 kg honung.

En andel i en av våra bikupor kostar 695 kr och den lägsta garanterade mängden honung är 2 kg per andel. 

Snittskörden på honung i Sverige är ca 30 kg per bikupa, men kan bli både lägre och högre beroende på hur sommaren och nektarförutsättningarna blir. 

ANDELSBIGÅRD – GRANEHOV

Vår andelsbigård heter Granehov och ligger i skogsområdena utanför Höör i Skåne.

Nektarn som bina drar in på denna plats ger honungen en djup och blommig smak. När den är nyslungad är den djupt bärnstensfärgad och otroligt smakrik. Den präglas väldigt mycket av bokskogarnas flora, områdets ängsblommor och barrskog.

VAD FÅR DU SOM ANDELSÄGARE?

En lägst garanterad mängd honung på 2 kg.

Utlämningen av honung sker vid två tillfällen. 
Första tillfället är vid midsommar och andra tillfället är i oktober då bina har invintrats. 
Vid midsommar får andelsägaren en nyslungad flytande honung och i oktober är den i fast och len form.

Specialdesignad etikett.

Vi tar fram en specialdesignad etikett för årets andelsodlare men det finns även möjlighet att göra en etikett enligt individuella önskemål,
med ert namn, en bild eller liknade.

Andelsbevis

Med ert och bikupans namn, skickas efter fullgjord betalning. 
Finns även möjlighet som gåvobrev om man väljer att ge bort en andel i present.

KÖPA ANDEL

För att köpa andelar är det bara att gå in i vår webshop här och beställa antal andelar du önskar.

När du köper andelar godkänner du även att du finns med på vår
e-postlista för nyhetsbreven. 
På listan finns endast din e-mailadress och namn registrerat. 

Hoppas du vill hänga med oss under en säsong och förundras
över binas fantastiska värld!