HÅLLBARHETSPOLICY

Vi har som huvudmål att främja pollinering och bevara binas livsmiljö och gynna biologisk mångfald.

Vårt företag strävar efter att producera högkvalitativ honung och andra biodlingsprodukter samtidigt som vi minimerar vår miljöpåverkan.
Vi följer en strikt miljöpolicy som inkluderar användning av ekologiska metoder i biodlingen, minimal användning av kemikalier och återvinning av biprodukter.

Vi strävar också efter att minska vår koldioxidavtryck genom att optimera transporter och energiförbrukning.

Genom vårt hållbarhetsarbete engagerar vi lokalsamhället genom utbildning om vikten av bin för ekosystemet och stödjer forskning för att främja bina och deras livsmiljö.