ApiUrban

ApiUrban – din partner för urban biodling och hållbarhet!

ApiUrban är ett innovativt företag och nätverk som specialiserat sig på att tillhandahålla företagskupor till företag, föreningar och kommuner.

Med en passion för hållbarhet och miljö erbjuder vi lösningar som inte bara gynnar våra kunder utan även främjar ökad pollinering, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana områden.

Det som skiljer ApiUrban från traditionella leverantörer är vår fokus på att skapa ett nätverk av kvalitetssäkrade leverantörer och tjänster.

Genom att samla och samarbeta med olika aktörer inom yrkesbiodlingssektorn, arbetar vi för att säkerställa att marknaden för denna typ av tjänster håller hög kvalitet och följer bästa praxis.

Vi vill att det skall vara tryggt för kunden att använda sig av våra tjänster.

 

En av de stora fördelarna med att välja ApiUrban som leverantör är vår landsomfattande täckning.
Oavsett var i Sverige ens organisation är belägen kan de vända sig till oss för att hyra företagskupor via vårt omfattande nätverk av kvalitetssäkrade leverantörer och tjänster.

 

Genom vårt unika koncept får våra kunder möjlighet att aktivt delta i att bevara naturen och skapa en positiv förändring i sin omgivning samt även stärka sin miljöprofil.

 

Vår kundkrets är allt från fastighetsägare till stora och små företag, kommuner och föreningar. 

För fastighetsägare som jobbar med miljöcertifiering av sina fastigheter är vår tjänst ett enkelt sätt att erhålla poäng för ”gynnande av den biologiska mångfalden” vid certifieringar som Miljöbyggnad i Drift, BREEAM, LEED och GRESB.

Vårt koncept är även ett enkelt sätt för företag att utveckla sitt CSR-arbete*, enligt princip nummer 15 i FN:s Global Compact, vilket är att ”främja större miljömässigt ansvarstagande”.

 

* ”Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar) och med det menas att företag ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö.
CSR-arbete omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor inklusive arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption.”

 

ApiUrban strävar efter att göra det enkelt för våra kunder att ta del av fördelarna med urban biodling och samtidigt göra en positiv skillnad för miljön.

 

Ta ditt företags miljöengagemang till nya höjder med ApiUrban – enkelt, hållbart och meningsfullt för både dig och miljön.


Kontakta oss idag för att komma igång!