POLLINERINGSTJÄNSTER

Maximera din skörd med effektivare pollinering

Välkommen till en värld där pollinering inte bara är en naturlig process utan även en nyckelfaktor för att maximera din grödors potential.

Med upp till 75 procent av världens grödor som är beroende av eller gynnas av insektspollinering, är det tydligt att bin och andra pollinerande insekter spelar en avgörande roll för jordbruket och vår livsmedelsförsörjning.

Varför är pollinering så viktig?

I Sverige är detta särskilt märkbart inom odling av raps, rybs, åkerböna, klöverfrö, samt frukt och bär. Till exempel är 9 av 10 fruktträd beroende av honungsbin för pollinering.

Genom att säkerställa en god pollinering kan du uppnå högre skördar och bättre kvalitet på dina grödor, , samtidigt som du minskar kväveläckage och minimerar kemikalietryck på miljön.

Ekosystemtjänst

Det är inte bara för skördens skull som pollinering är viktigt.
Binas arbete är en viktig ekosystemtjänst, där deras blomtrogna beteende och stora antal gör dem till överlägsna pollinatörer 


Hur säkerställer vi effektiv pollinering?

Hur kan vi då garantera att våra grödor pollineras effektivt? Svaret ligger i att förstå binas beteende.

Dessa fantastiska pollinatörer är blomtrogna och tenderar att hålla sig till samma sorters blommor så länge de hittar tillräckligt med mat där, så genom att göra strategiska placeringar så kan man optimera pollineringen på ett specifikt område.


Vilka grödor gynnas av bin?

  • Oljeväxter som raps och rybs:  Bin ökar skörden med 5–15 % genom korspollinering och säkerställer även jämnare mognad och högre oljehalt.

  • Baljväxter som klöver:   Klöverfröproduktionen är helt beroende av insektspollinering.
    Med hjälp av bin kan skördeökningen vara upp till 25 %.

  • Frukt och bär:   Äpplen, päron och plommon är exempel på frukter som kan få sin skörd ökad med upp till 300 % med hjälp av bin.


Varför välja oss?

Vi förstår vikten av effektiv pollinering för din odling och erbjuder kunskap och stöd för att maximera din skörd. Med vår och binas hjälp kan du ökar din grödas kvalitet och kvantitet.

Så oavsett om du är lantbrukare, trädgårdsodlare eller bara en entusiastisk trädgårdsmästare, är det dags att ta pollinering på allvar och dra nytta av binas fantastiska arbete för att optimera din grödors skörd och kvalitet.

Kontakta oss idag för att optimera din odling
med en effektiv pollinering!